Pozycje tego autora w naszej księgarni:

Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 3 pasujące rekordy dla kryteriów wyszukiwania
Ewolucja struktur gospodarczych w świetle Schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji , Anna Kozłowska
Gleby bielicoziemne geograficzne trendy oraz dyskontynuacje procesów rozwoju, Marek Degóski, Alojzy Kowalkowski, Anna Kozłowska

Podjęty w niniejszej pracy problem badawczy, zgodnie z wiedzą autorki, nie był dotychczas przedmiotem analiz innych ekonomistów. ... więcej

Książka przedstawia geograficzne zróżnicowanie właściwości gleb bielicoziemnych będące następstwem ... więcej

Język pisarzy: środki artystycznego wyrazu, Anna Kozłowska, Tomasz Korpysz

12 tom serii Bielańskie Prace Językoznawcze (do tomu 11 - Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW). Środki artystyczne ... więcej