Poznań

 

 
 

TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: Podstawy makroekonomii wyd.3 autor: Jarmołowicz Wacław
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY

Podstawy makroekonomii wyd.3

Promocja!
Wersja papierowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
ISBN: 9788374178044
Format: B5
Liczba stron: 289
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2014 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
30,00 zł 7,50 zł

"Podstawy makroekonomii" skierowane są przede wszystkim do studentów i doktorantów studiów ekonomicznych. Mogą być również pomocne słuchaczom innych studiów, menedżerom działającym w gospodarce. Prezentowane opracowanie jest istotnym i fundamentalnym wprowadzeniem w niezwykle ważną i złożoną problematykę przynależną do teorii ekonomii i dotyczącą objaśnienia zjawisk oraz procesów zachodz1cych w skali makroekonomicznej. Układ treści i kształt redakcyjny podręcznika to rezultat tak wcześniejszych, jak i obecnych przemyśleń Autorów, a także ich doświadczeń pozyskiwanych w codziennej - i wieloletniej już - praktyce dydaktycznej. Głównym przesłaniem Autorów jest próba dokonania objaśnienia i oceny różnych kategorii ekonomicznych oraz roli i sposobu działania identyfikowanych podmiotów i mechanizmów ekonomicznych, jak również instytucji uczestniczących w społecznym procesie gospodarowania wraz z jednoczesnym wskazaniem na wzajemne współzależności oraz skutki dla funkcjonowania gospodarki rynkowej jako całości systemowej i przy uwzględnieniu elementów gospodarki globalnej.

Część I. Rola państwa i rynku w gospodarce

Rozdział 1. Makroekonomia - przedmiot i kierunki badań
1.1. Ekonomia i makroekonomia - rozwój i zakres analizy
1.2. Problemy badawcze i główne nurty makroekonomii

Rozdział 2. Ustroje gospodarcze - typologia i właściwości
2.1. Ustroje liberalne i etatystyczne
2.2. Gospodarka centralnie zarządzana i rynkowa
2.3. Ustroje socjalistyczne i kapitalistyczne
2.4. Ustroje klasowe i bezklasowe
2.5. Ustroje demokratyczne i autorytarne

Rozdział 3. Struktura podmiotowa gospodarki rynkowej
3.1. Pozycja gospodarstw domowych i przedsiębiorstw
3.2. Państwo jako podmiot ekonomiczny

Rozdział 4. Mechanizm rynkowy: zależności funkcjonalne i przyczynowo-skutkowe
4.1. Istota rynku w gospodarce oraz warunki jego działania
4.2. Typy i rodzaje dostosowań rynkowych oraz ich makroekonomiczne następstwa

Rozdział 5. Modele ustrojowe współczesnej gospodarki rynkowej

Część II. Funkcjonowanie gospodarki zamkniętej

Rozdział 6. Tabela przepływów międzygałęziowych - narzędzie analizy
makroekonomicznej
6.1. Przesłanki konstrukcyjne
6.2. Ilustracja zastosowania

Rozdział 7. Rachunek dochodu narodowego i produktu społecznego
7.1. Dochód narodowy - podejście od strony nakładów. Założenia MPS
7.2. Produkt społeczny - podejście od strony nakładów. Założenia SNA
7.3. Dochód narodowy i produkt społeczny - podejście od strony efektu

Rozdział 8. Podział dochodu narodowego i produktu społecznego
8.1. Pojęcie podziału
8.2. Podział dochodu narodowego
8.3. Podział produktu społecznego

Rozdział 9. Produkt krajowy brutto i inne miary makroekonomiczne
9.1. Produkt krajowy brutto i metody jego pomiaru
9.2. Inne mierniki działalności gospodarczej
9.3. Produkt nominalny i realny

Rozdział 10. Wzrost gospodarczy - pomiar, źródła i konsekwencje
10.1. Pojęcie i miary wzrostu
10.2. Czynniki wzrostu
10.3. Modele wzrostu gospodarczego
10.4. Analiza opisowa
10.5. Wzrost a rozwój społeczno-gospodarczy

Rozdział 11. Równowaga gospodarcza oraz nierównowaga podażowa
i popytowa
11.1. Pojęcie równowagi i nierównowagi globalnej
11.2. Przyczyny i mechanizm powstawania nierównowagi podażowej
oraz jej następstwa
11.3. Nierównowaga popytowa - powstawanie, przyczyny i skutki
11.4. Asymetria nierównowagi gospodarczej - istota i konsekwencje

Rozdział 12. Popytowe determinanty produktu społecznego
12.1. Produkt potencjalny a faktyczny
12.2. Popyt globalny i jego składniki
12.3. Równowaga w analizowanym modelu
12.4. Zmiany popytu globalnego
12.5. Paradoks zapobiegliwości

Rozdział 13. Cykl koniunkturalny - rodzaje wahań oraz ich przyczyny
i następstwa
13.1. Pojęcie i rodzaje cyklu
13.2. Charakterystyka opisowa cyklu klasycznego
13.3. Teorie cyklu koniunkturalnego

Rozdział 14. Zatrudnianie i bezrobocie w gospodarce
14.1. Zasoby siły roboczej
14.2. Typy i rodzaje bezrobocia oraz jego przyczyny
14.3. Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia

Rozdział 15. Inflacja jako zjawisko społeczno-gospodarcze
15.1. Pojęcie i rodzaje inflacji
15.2. Skutki i przyczyny inflacji

Rozdział 16. Inflacja a bezrobocie
16.1. Krzywa Phillipsa
16.2. Koncepcje "bezrobocia w równowadze"

Część III. Polityka makroekonomiczna w gospodarce zamkniętej

Rozdział 17. Polityka gospodarcza państwa - powody i sposoby realizacji
17.1. Pojęcie polityki gospodarczej
17.2. Przesłanki teoretyczne
17.3. Cele, instrumenty i typy polityki gospodarczej

Rozdział 18. Rynek pieniężny i polityka monetarna
18.1. System bankowy i jego struktura
18.2. Rynek pieniężny i jego elementy
18.3. Bank centralny i jego rola w polityce pieniężno-kredytowej

Rozdział 19. Polityka fiskalna - funkcje, typy i uwarunkowania
19.1. Budżet państwa -jego dochody i wydatki
19.2. Redystrybucyjna i alokacyjna funkcja polityki fiskalnej
19.3. Funkcja stabilizacyjna
19.4. Pasywna i aktywna polityka fiskalna

Rozdział 20. Polityka państwa na rynku pracy
20.1. Ustawowe i umowne regulacje stosunków pracy
20.2. Płaca minimalna i inne instrumenty kształtowania wynagrodzeń za pracę
20.3. Polityka zatrudnienia a polityka rynku pracy
20.4. Aktywna i pasywna polityka rynku pracy

Rozdział 21. Model IS-LM: podsumowanie wewnętrznej polityki gospodarczej
1.1. Równowaga na rynku produktów i usług - krzywa JS
1.2. Równowaga na rynku pieniądza - krzywa LM
1.3. Wpływ polityki monetarnej i fiskalnej na równowagę gospodarczą
- przesunięcia krzywych IS i LM
1.4. Model IS-LM i analiza realnej gospodarki

Część IV. Działanie gospodarki otwartej

Rozdział 22. Wymiana międzynarodowa i zagraniczna polityka gospodarcza
22.1. Międzynarodowe powiązania gospodarcze
22.2. Systemy rozliczeń międzynarodowych i ich wpływ na rozwój wymiany
gospodarczej
22.3. Polityka handlowa i jej środki

Rozdział 23. Europejska integracja gospodarcza
23.1. Pojęcie, geneza i rozwój integracji gospodarczej
23.2. Instytucje Unii Europejskiej
23.3. Rozwój integracji w Europie
23.4. Polityka gospodarcza w Unii Europejskiej
23.5. Droga Polski do członkostwa w Unii Europejskiej

Rozdział 24. Transformacja ustrojowa
24.1. Cele i warunki transformacji ustrojowej
24.2. Pojęcie transformacji gospodarczej i jej elementy
24.3. Strategie transformacji gospodarczej
24.4. Polska transformacja gospodarcza
24.5. Doświadczenia krajów transformujących się

Rozdział 25. Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
25.1. Przesłanki powstania Unii Gospodarczej i Walutowej
25.2. Europejski System Banków Centralnych - podstawowe cele i zasady działania
25.3. Europejski Bank Centralny - pozycja instytucjonalna
25.4. Kryteria konwergencji
25.5. Korzyści i koszty przystąpienia do strefy euro

Rozdział 26. Globalizacja gospodarcza
26.1. Globalizacja - istota, podmioty i właściwości
26.2. Międzynarodowe ugrupowania integracyjne
26.3. Międzynarodowe instytucje i organizacje gospodarcze
26.4. Skutki globalizacji

Aneks
1. Tabela przepływów międzygałęziowych -jej istota i zastosowania
1.1. Geneza tabeli
1.2. Budowa modelu przepływów międzygałęziowych
1.3. Bilans rzeczowych przepływów międzygałęziowych
1.4. Bilans finansowych przepływów międzygałęziowych
1.5. Analiza bilansu przepływów międzygałęziowych na przykładzie gospodark
polskiej
1.6. Zastosowania tablicy przepływów międzygałęziowych w analizach
ekonomicznych
2. Dobrobyt społeczny
2.1. Zakres pojęciowy i determinanty
2.2. Metody pomiaru
2.3. Dobrobyt i ubóstwo na świecie
3. Szkoły ekonomii głównego nurtu
4. Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia PWN Poznań akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier