ksiazka tytuł: Konsument na rynku bankowości mobilnej w Polsce.  autor: Kaczmarek Mirosława
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY

Konsument na rynku bankowości mobilnej w Polsce.

Podobieństwa i różnice międzypokoleniowe.
Wersja papierowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
ISBN: 9788382111576
Format: B5
Liczba stron: 133
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2022 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
31,50 zł

Monografia porusza wybrane zagadnienia dotyczące korzystania z bankowości mobilnej przez klientów indywidualnych banków, wskazując na moderującą rolę wieku użytkownika w akceptacji mobilnego kanału dostępu do usług bankowych. Odmienne podejście do technologii konsumentów różniących się wiekiem powoduje, że głównym celem pracy jest zidentyfikowanie podobieństw i różnic występujących w zachowaniach na rynku bankowości mobilnej klientów banków należących do trzech kohort pokoleniowych - generacji X, Y i Z.
W publikacji usystematyzowano dotychczasowy stan wiedzy na temat korzystania z bankowości mobilnej przez osoby fizyczne, dokonano diagnozy i porównania zachowań konsumentów z pokolenia X, Y i Z w zakresie korzystania z BLIKA i usług dostępnych przez aplikacje mobilne banków oraz określono różnice międzypokoleniowe w postawach wobec bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z realizacją usług bankowych kanałem mobilnym.
Książka jest adresowana do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką zachowań konsumentów na rynku bankowości mobilnej, w tym środowiska naukowego oraz studentów kierunków: ekonomia, finanse, zarządzanie i geografia społeczno-ekonomiczna. W przekonaniu autorki publikacja może być także przydatnym źródłem wiedzy na temat funkcjonowania bankowości mobilnej dla konsumentów, którzy jeszcze nie zdecydowali się z niej skorzystać.

1. Konsument na rynku bankowości mobilnej w świetle dotychczasowych badań
1.1. Aplikacje mobilne banków w systemie płatności bezgotówkowych
1.2. Modele i determinanty akceptacji technologii mobilnej w bankowości
1.3. Cechy i zachowania finansowe konsumentów z generacji X, Y i Z
1.4. Generacje konsumentów na rynku bankowości mobilnej w świetle badań – założenia badawcze i analityczne
2. Rynek bankowości mobilnej w Polsce w świetle analizy statystycznej
2.1. Korzystanie z aplikacji mobilnych banków na tle wybranych systemów płatności bezgotówkowych
2.2. Pozycja konkurencyjna banków oferujących mobilny dostęp do usług bankowych
2.3. Wpływ pandemii COVID-19 na korzystanie z bankowości mobilnej
2.4. Profil cech użytkowników aplikacji mobilnych banków
3. Usługi bankowe i dodatkowe realizowane za pomocą aplikacji mobilnych banków
3.1. Rodzaje usług dostępnych w aplikacjach mobilnych banków
3.2. Zakres wykorzystania usług dostępnych w bankowych aplikacjach mobilnych
3.3. Podobieństwa i różnice międzypokoleniowe w korzystaniu z usług dostępnych w aplikacjach mobilnych banków
4. BLIK jako narzędzie bankowości mobilnej
4.1. Budowa i funkcjonalności BLIKA
4.2. Zakres wykorzystania funkcjonalności BLIKA przez konsumentów
4.3. Podobieństwa i różnice międzypokoleniowe w korzystaniu z BLIKA
5. Bezpieczeństwo korzystania z bankowości mobilnej
5.1. Technologiczne, prawne i osobowe aspekty bezpiecznego korzystania z bankowości mobilnej
5.2. Zachowania użytkowników w zakresie bezpiecznego korzystania z aplikacji mobilnych banków
5.3. Podobieństwa i różnice międzypokoleniowe w ocenie bezpieczeństwa korzystania z aplikacji mobilnych banków