Poznań

 

 
 

TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: Finanse publiczne autor: red. Tadeusz Juja
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY

Finanse publiczne

Wersja papierowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
ISBN: 978-83-7417-559-3
Format: B5
Liczba stron: 428
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2011 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
7,50 zł

Opracowanie stanowi obszerny podręcznik akademicki, który - choć zaadresowany został przede wszystkim do studentów kierunków ekonomicznych (zwłaszcza finansów i rachunkowości) - ze względu na przystępny sposób omawiania poszczególnych zagadnień z powodzeniem może służyć innym zainteresowanym zgłębianiem tajników procesów gromadzenia i rozdysponowania pieniędzy publicznych. Pomimo że na rynku funkcjonuje wiele różnorodnych podręczników przedmiotowych [...], niniejsze opracowanie bez wątpienia wyróżnia kompleksowość ujęcia oraz umiejętne łączenie aspektów teoretycznych z praktycznym odzwierciedleniem prezentowanych zagadnień w formie analiz aktualnie funkcjonujących rozwiązań prawnych, tabelarycznych zestawień danych liczbowych, poglądowych schematów.
(z recenzji wydawniczej dr hab. Jolanty Szołno-Koguc, prof. nadzw. UMCS)


Część I. Zagadnienia ogólne
Rozdział 1. Istota finansów publicznych
1.1. Pojęcie finansów publicznych
1.2. Finanse publiczne jako przedmiot zainteresowania innych nauk
1.3. Funkcje finansów publicznych
1.4. Zadania publiczne
1.5. System finansów publicznych
Bibliografia
Rozdział 2. Elementy teorii wyboru publicznego
2.1. Wybór publiczny w warunkach demokracji
2.2. Paradoksy wyborcze
2.3. Definicja i cechy dóbr publicznych
2.4. Sposoby dystrybucji dóbr publicznych
2.5. Zadania publiczne realizowane przez podmioty sektora non profit i sektora
prywatnego
Bibliografia
Część II. Finanse państwa i finanse Unii Europejskiej
Rozdział 3. Budżet i Skarb Państwa
3.1. Budżet państwa
3.1.1. Pojęcie budżetu państwa
3.1.2. Budżet państwa w ustawie o finansach publicznych
3.1.3. Zasady budżetowe
3.1.4. Klasyfikacja budżetowa
3.1.5. Budżet zadaniowy
3.2. Skarb Państwa
3.2.1. Pojęcie Skarbu Państwa
3.2.2. Funkcje Skarbu Państwa
3.2.3. Mienie Skarbu Państwa w Polsce i jego prywatyzacja
3.3. Związki pomiędzy budżetem państwa a Skarbem Państwa
Bibliografia
Rozdział 4. Finanse jednostek samorządu terytorialnego
4.1. Zadania jednostek samorządu terytorialnego
4.2. Dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego
4.3. Wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego
4.4. Wynik finansowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego
4.5. Przychody i rozchody jednostek samorządu terytorialnego
4.6. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego
4.7. Fundusze celowe w gospodarce finansowej jednostek samorządu
terytorialnego
Bibliografia
Rozdział 5. Procedura budżetowa
5.1. Procedura budżetowa dla budżetu państwa
5.1.1. Kalendarium budżetowe
5.1.2. Etap planowania budżetowego
5.1.3. Etap uchwalania budżetu
5.1.4. Etap wykonywania budżetu
5.1.5. Etap kontroli wykonania budżetu i sprawozdawczość budżetowa
5.2. Procedura budżetowa dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5.2.1. Kalendarium budżetowe
5.2.2. Etap planowania budżetowego
5.2.3. Etap uchwalania budżetu
5.2.4. Etap wykonywania budżetu
5.2.5. Etap kontroli wykonania budżetu i sprawozdawczość budżetowa
Bibliografia
Rozdział 6. Państwowe fundusze celowe
6.1. Fundusze celowe w nauce o finansach
6.1.1. Pojęcie funduszu celowego
6.1.2. Przesłanki tworzenia funduszy celowych
6.1.3. Klasyfikacja funduszy celowych
6.2. Państwowy fundusz celowy jako forma organizacyjno-prawna jednostek sektora finansów publicznych
6.2.1. Definicja państwowego funduszu celowego w ustawie o finansach
publicznych
6.2.2. Zasady gospodarki finansowej państwowych funduszy celowych
6.3. Zasady gospodarki finansowej wybranych państwowych funduszy
celowych
Bibliografia
Rozdział 7. Finanse ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
7.1. Istota i metody (techniki) zabezpieczenia społecznego
7.2. Ubezpieczenia społeczne w Polsce
7.2.1. System ubezpieczeń społecznych
7.2.2. Ubezpieczenie społeczne rolników
7.2.3. Zaopatrzenie emerytalne żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy
służb mundurowych
7.2.4. Powiązania finansów ubezpieczeń społecznych z budżetem państwa
7.3. System ubezpieczeń zdrowotnych
7.4. Składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego jako element kosztów pracy
Bibliografia
Rozdział 8. Finanse Unii Europejskiej
8.1. System finansów publicznych Unii Europejskiej
8.2. Pojęcie i funkcje budżetu Unii Europejskiej
8.3. Własne źródła dochodów budżetowych
8.4. Wydatki budżetowe, perspektywa finansowa i fundusze strukturalne
8.5. Procedura budżetowa
8.6. Budżet Unii Europejskiej a krajowe finanse publiczne
8.6.1. Powiązania finansowe
8.6.2. Oddziaływanie planistyczne, organizacyjne i prawne
Bibliografia
Część III. Środki publiczne, deficyt budżetowy i dług publiczny
Rozdział 9. Dochody i przychody publiczne
9.1. Pojęcie środków, dochodów i przychodów publicznych
9.2. Klasyfikacja dochodów i przychodów publicznych
9.3. Wysokość i struktura dochodów publicznych w Polsce
9.4. Wysokość i struktura dochodów budżetu państwa w Polsce
9.5. Relacja dochodów publicznych do PKB w państwach Unii Europejskiej
Bibliografia
Rozdział 10. Podatki, cła i opłaty publiczne
10.1. Pojęcie podatku i systemu podatkowego
10.2. Podatki bezpośrednie i pośrednie oraz zjawisko przerzucania ciężaru
podatkowego
10.3. Funkcje i zasady podatkowe
10.4. Cło i unijny system celny
10.5. Pojęcie, systematyka i funkcje opłat publicznych
Bibliografia
Rozdział 11. Wydatki i rozchody publiczne
11.1. Pojęcie wydatków i rozchodów publicznych
11.2. Klasyfikacja wydatków i rozchodów publicznych
11.3. Prawo Wagnera
11.4. Wysokość i struktura wydatków publicznych w Polsce
11.5. Wysokość i struktura wydatków budżetu państwa w Polsce
11.6. Wysokość wydatków publicznych w państwach Unii Europejskiej
Bibliografia
Rozdział 12. Równowaga systemu finansów publicznych
12.1. Pojęcie równowagi budżetowej i rodzaje sald budżetowych
12.2. Teorie równowagi budżetowej
12.3. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Źródła finansowania oraz ekonomiczne konsekwencje deficytu budżetowego
12.4. Wynik sektora generał govemment w państwach członkowskich Unii
Europejskiej w latach 2001-2009
12.5. Saldo sektora finansów publicznych w Polsce w latach 2001-2009
12.5.1. Wynik sektora finansów publicznych
12.5.2. Wynik podsektora rządowego
12.5.3. Wynik podsektora samorządowego
12.5.4. Wynik podsektora ubezpieczeń społecznych
Bibliografia
Rozdział 13. Dług publiczny
13.1. Pojęcie i klasyfikacja długu publicznego oraz przyczyny jego wzrostu
13.2. Konsekwencje długu publicznego
13.3. Granice długu publicznego oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne
13.4. Zarządzanie długiem publicznym
13.5. Dług publiczny w Polsce w latach 2001-2009
13.5.1. Państwowy dług publiczny
13.5.2. Dług Skarbu Państwa
13.5.3. Zadłużenie pozostałych podmiotów sektora finansów publicznych
13.6. Dług sektora generał government państw Unii Europejskiej w latach
2001-2009
Bibliografia
Część IV. Wybrane szczegółowe zagadnienia finansów publicznych
Rozdział 14. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów
publicznych
14.1. Jednostka budżetowa
14.2. Samorządowy zakład budżetowy
14.3. Instytucja gospodarki budżetowej
14.4. Usamodzielnione instytucje kultury
14.5. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej
14.6. Agencje wykonawcze i pozostałe podmioty sektora finansów
publicznych
14.7. Przekształcenia formy organizacyjno-prawnej i własnościowe jednostek
sektora finansów publicznych
Bibliografia
Rozdział 15. Pomoc publiczna
15.1. Pojęcie pomocy publicznej i jej cechy
15.2. Dopuszczalność pomocy publicznej
15.3. Kategorie pomocy publicznej
15.3.1. Pomoc horyzontalna
15.3.2. Pomoc sektorowa
15.3.3. Pomoc regionalna
15.3.4. Pozostałe kategorie pomocy publicznej
Bibliografia
Rozdział 16. Kontrola pomocy publicznej
16.1. Procedura notyfikacji pomocy publicznej
16.2. Monitorowanie pomocy publicznej
16.3. Zwrot pomocy publicznej
Bibliografia
Rozdział 17. Zamówienia publiczne
17.1. Podstawa prawna i pojęcie zamówień publicznych
17.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
17.2.1. Zasady udzielania zamówień publicznych
17.2.2. Pojęcie zamawiającego i wykonawcy
17.2.3. Przedmiot zamówienia publicznego
17.2.4. Tryby udzielania zamówień publicznych
17.2.5. Wybór najkorzystniejszej oferty
17.3. Umowy w sprawach zamówień publicznych
17.4. Kontrola udzielania zamówień publicznych
17.5. Środki ochrony prawnej
Bibliografia
Rozdział 18. Partnerstwo publiczno-prywatne
18.1. Pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego
18.2. Przygotowanie partnerstwa publiczno-prywatnego
18.3. Wybór partnera prywatnego
18.4. Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym
18.5. Realizacja partnerstwa publiczno-prywatnego

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia PWN Poznań akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier