Poznań

 

 
 

TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: Konkurencja lub kooperacja autor: Sławomir Kalinowski
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY

Konkurencja lub kooperacja

Studia eksperymentalne nad funkcjonowaniem rynków
Wersja papierowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
ISBN: 978-83-7417-344-5
Liczba stron: 470
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2008 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
7,50 zł

Głównym celem napisania tej książki było eksperymentalne zbadanie zacho-wań podmiotów gospodarczych w warunkach konfliktów interesów, generowa-nych przez wybrane modele struktur rynkowych. Na drodze do jego osiągnięcia niezbędne jest zbudowanie, poprzez odpowiedni dobór parametrów, takich modeli struktur rynkowych, których istota umożliwi test wybranych cech konfliktów inteŞresów.
Dodatkowymi celami, jakie autor planuje zrealizować, są:
pokazanie znaczenia teorii gier dla absorpcji eksperymentu w badaniach
ekonomicznych,
pokazanie znaczenia teorii gier dla rozwoju ekonomii teoretycznej,
zaproponowanie miejsca eksperymentu kontrolowanego w procesie poznania naukowego w ekonomii,
przedstawienie dorobku ekonomii eksperymentalnej w zakresie teorii
użyteczności, teorii gier i instytucji rynkowych,
pokazanie ewolucji przedmiotu i procedur badań eksperymentalnych
w ekonomii,
wykazanie, że kontrolowany eksperyment może być narzędziem badań
w ekonomii.
Główną tezą pracy jest stwierdzenie, że niezależnie od rodzaju struktury rynkowej , rozwiązanie w konflikcie interesów będzie wynikać z natury tego konfliktu:
w modelach rynku opartych na zasadzie gry niekooperacyjnej pojawi się
rozwiązanie spełniające kryterium równowagi Nasha,
w strukturach rynkowych modelowanych jako gra kooperacyjna będą
występować rozwiązania stabilne spełniające kryterium optymalności
Pareto


Wstęp
1. Gra strategiczna jako środowisko budowania modeli struktur rynkowych
1.1. Gra strategiczna i jej opis
1.1.1. Definicja gry
1.1.2. Formy prezentacji gier
1.2. Gry o sumie zerowej
1.2.1. Punkt siodłowy jako rozwiązanie w strategiach czystych
1.2.2. Rozwiązanie w strategiach mieszanych; twierdzenie maksyminowe
1.3. Niekooperacyjne gry o sumie różnej od zera
1.3.1. Równowaga w strategiach czystych
1.3.2. Równowaga w strategiach mieszanych, twierdzenie Nasha
1.3.3. Wybór rozwiązania spośród wielu równowag tej samej gry
1.3.4. Gry o sumie różnej od zera z asymetrią informacji
1.3.5. Poziomy bezpieczeństwa, wykorzystanie kryterium maksyminowego
1.4. Teoria gier powtarzalnych
1.4.1. Natura gier iterowanych
1.4.2. Powtarzanie jako metoda rozwiązywania gier o sumie zerowej
1.4.3. Powtarzane gry o sumie różnej od zera
1.5. Gry kooperacyjne
1.5.1. Gra kooperacyjna jako sytuacja negocjacyjna
1.5.2. Model negocjacyjny Zeuthena
1.5.3. Rozwiązanie kooperacyjne według von Neumanna i Morgensterna
1.5.4. Schemat arbitrażowy Nasha
1.5.5. Wpływ wyboru punktu odniesienia na wskazanie rozwiązania
kooperacyjnego Nasha
1.5.6. Propozycje rozwiązań kooperacyjnych Raiffy
1.5.7. Schemat arbitrażowy Kalaia i Smorodinsky‘ego
1.5.8. Kooperacyjne rozwiązanie egalitarne
1.5.9. Analiza porównawcza wybranych rozwiązań gier kooperacyjnych
2. Teoretyczne modele wybranych struktur rynkowych
2.1. Założenia ogólne służące konstrukcji modeli struktur rynkowych
2.1.1. Użyteczność zysków
2.1.2. Konsumenci i funkcja popytu
2.1.3. Produkt, producenci i koszty
2.1.4. Efektywność rynku, nadwyżka producenta i nadwyżka konsumenta
2.2. Klasyczne modele duopolu jako warianty wyniku gry o strategiach
ilościowych
2.2.1. Założenia
2.2.2. Zbiór rozwiązań optymalnych w sensie Pareto i rozwiązanie
kooperacyjne
2.2.3. Równowaga i rozwiązanie niekooperacyjne
2.2.4. Równowaga Stackelberga
2.2.5. Rozwiązanie odpowiadające doskonałej konkurencji
2.2.6. Porównanie alternatywnych równowag w duopolu
2.3. Modele duopolu ilościowego wykorzystujące koncepcje teorii gier
2.3.1. Nietypowe rozwiązania kooperacyjne
2.3.2. Kompleksowe ujęcie statyczne duopolu ilościowego
2.4. Klasyczne modele konkurencji cenowej w duopolu
2.4.1. Model Bertranda
2.4.2. Model Edgewortha
2.5. Modele konkurencji cenowej w duopolu wykorzystujące narzędzia teorii
gier
2.5.1. Model Shubika
2.5.2. Równowaga w strategiach mieszanych
2.5.3. Rozwiązanie kooperacyjne gry cenowej w duopolu
2.5.4. Duopol Hendersona
2.6. Duopol dynamiczny
2.6.1. Koncepcja "milczącego porozumienia" Friedmana
2.6.2. Dynamiczny duopol w konkurencji cenowej
2.7. Ewolucjapodejścia do równowagi w duopolu
2.8. Monopol bilateralny
2.8.1. "Pudełko Edgewortha", pierwotna refleksja nad istotą monopolu
bilateralnego
2.8.2. Monopol bilateralny dwóch przedsiębiorstw
2.8.3. Monopol bilateralny z elementami przywództwa cenowego
2.8.4. Aspekty strategiczne monopolu bilateralnego a ekonomia eksperymentalna
3. Eksperyment jako narzędzie badań w ekonomii
3.1. Miejsce eksperymentu w metodzie ekonomii
3.2. Cele, typy i przedmiot eksperymentów w ekonomii
3.3. Cechy dobrze zaprojektowanego i przeprowadzonego eksperymentu
3.4. Ekonomia eksperymentalna a psychologia eksperymentalna; kontrowersja
wokół założenia racjonalności
3.5. Przegląd najważniejszych osiągnięć ekonomii eksperymentalnej
3.5.1. Znaczenie ekonomii eksperymentalnej dla rozwoju teorii użyteczności
3.5.2. Ekonomia eksperymentalna a twierdzenia teorii gier
3.5.3. Ekonomia eksperymentalna a formy organizacji rynku
4. Badania eksperymentalne nad wybranymi strukturami rynkowymi
-perspektywa historyczna
4.1. Studia nad oligopolem ilościowym
4.1.1. Pionierskie badania Fourakera i Siegla
4.1.2. Wybrane eksperymenty z oligopolem ilościowym
4.2. Oligopol cenowy testowany eksperymentalnie
4.2.1. Fouraker i Siegel o oligopolu cenowym
4.2.2. Przykłady reprezentujące różne kierunki rozwoju studiów
eksperymentalnych nad oligopolem cenowym
4.3. Badania eksperymentalne nad monopolem bilateralnym
4.3.1. Pionierskie studia nad kooperacyjnym monopolem bilateralnym
4.3.2. Pierwotne testy wpływu przywództwa cenowego w monopolu
bilateralnym
4.3.3. Rozwój badań eksperymentalnych nad monopolem bilateralnym
4.4. Co wniósł eksperyment do wiedzy o oligopolu i monopolu bilateralnym?
5. Nowe eksperymenty nad zachowaniem podmiotów w duopolu i monopolu
bilateralnym
5.1. Eksperyment z niekooperacyjnym duopolem ilościowym (Cl)
5.2. Eksperyment z kooperacyjnym duopolem ilościowym (C2)
5.3. Eksperyment z niekooperacyjnym monopolem bilateralnym (Bl)
5.4. Eksperyment z kooperacyjnym monopolem bilateralnym (B2)
5.5. Podsumowanie rezultatów eksperymentów
Podsumowanie i propozycje kierunków dalszych badań
Aneks
1. Testy przeprowadzone w trakcie rekrutacji uczestników
2. Instrukcje dla uczestników eksperymentu
3. Macierze wygranych i wybory graczy
Bibliografia
Spistabel
Spis wykresów
Spis schematów

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia PWN Poznań akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier