Poznań

 

 
 

TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: Sprawozdanie finansowe jednostek prowadzących działalność gospodarczą autor: Remlein Marzena
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY

Sprawozdanie finansowe jednostek prowadzących działalność gospodarczą

Wersja papierowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
ISBN: 9788382110531
Format: B5
Liczba stron: 416
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2021 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
45,00 zł

Rozdział 1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych (Marzena Remlein)
1.1. Istota i cel sporządzania sprawozdań finansowych
1.2. Podstawy prawne i zasady sporządzania sprawozdań finansowych
1.3. Cechy jakościowe sprawozdania finansowego.
1.4. Użytkownicy sprawozdania finansowego
1.5. Elementy sprawozdania finansowego
1.6. Wymogi formalne sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego
Rozdział 2. Bilans (Joanna Błażyńska)
2.1. Istota i cel sporządzania bilansu
2.2. Bilans i jego struktura
2.3. Podstawowe metody wyceny
2.4. Utrata wartości aktywów
2.5. Wycena składników bilansowych
2.5.1. Wycena aktywów
2.5.2. Wycena pasywów
Rozdział 3. Rachunek zysków i strat (Maria Kiedrowska)
3.1. Istota i znaczenie rachunku zysków i strat
3.2. Zasady rachunkowości a wynik finansowy
3.3. Warianty rachunku zysków i strat..
3.4. Przychody i koszty działalności operacyjnej
3.5. Pozostałe przychody i koszty działalności operacyjnej
3.6. Przychody i koszty działalności finansowej
3.7. Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat
3.8. Przykład sporządzenia rachunku zysków i strat
Rozdział 4. Informacja dodatkowa (Elżbieta Szczepankiewicz, Marek Kawacki)
4.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
4.2. Noty objaśniające
4.3. Dodatkowe informacje i objaśnienia opisowe
4.4. Uproszczenia w informacji dodatkowej dla jednostek mikro, jednostek małych i jednostek pożytku publicznego
Rozdział 5. Rachunek przepływów pieniężnych (Artur Jastrzębowski, Dawid Obrzeżgiewicz).
5.1. Zasada kasowa a zasada memoriałowa w rachunkowości
5.2. Powstanie i istota sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
5.3. Metoda pośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych z działal¬ności operacyjnej
5.3.1. Amortyzacja..
5.3.2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
5.3.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5.3.4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej.
5.3.5. Zmiana stanu rezerw
5.3.6. Zmiana stanu zapasów.
5.3.7. Zmiana stanu należności
5.3.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
5.3.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
5.3.10. Inne korekty
5.4. Metoda bezpośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych z dzia¬łalności operacyjnej
5.5. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
5.6. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
5.7. Wartości przepływów netto
5.8. Wartość poznawcza rachunku przepływów pieniężnych
5.9. Przykład sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych
Rozdział 6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (Ewelina Kuberska).
6.1. Istota i zakres zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.
6.2. Struktura i treść zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
6.3. Sporządzanie zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym – przykład liczbowy
Rozdział 7. Koncepcja sprawozdania finansowego według MSSF (Marek Masztalerz)
7.1. Istota i zakres MSSF
7.2. Cel i użytkownicy sprawozdania finansowego
7.3. Cechy jakościowe informacji w sprawozdaniu finansowym
7.4. Składniki sprawozdania finansowego – definicje i ujmowanie.
7.5. Sprawozdanie finansowe i jego główne cechy
7.6. Sprawozdanie z sytuacji finansowej
7.7. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
7.8. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
7.9. Informacje dodatkowe
Rozdział 8. Wycena i prezentacja wybranych składników sprawozdania finansowe¬go według MSSF (Marek Masztalerz)
8.1. Podstawy wyceny składników sprawozdania finansowego.
8.2. Rzeczowe aktywa trwałe.
8.3. Aktywa niematerialne
8.4. Nieruchomości inwestycyjne
8.5. Zapasy
8.6. Instrumenty finansowe
8.7. Aktywa biologiczne
8.8. Utrata wartości aktywów
8.9. Przychody

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia PWN Poznań akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier