ksiazka tytuł: Państwo jako właściciel przedsiębiorstw. Polityka gospodarcza, dziedzictwo historyczne autor: Szarzec Katarzyna
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY

Państwo jako właściciel przedsiębiorstw. Polityka gospodarcza, dziedzictwo historyczne

Wersja papierowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
ISBN: 9788382111347
Format: B 5
Liczba stron: 200
Oprawa: Twarda
Wydanie: 2022 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
42,00 zł

1. PAŃSTWO A WŁASNOŚĆ W GOSPODARCE
1.1. Dyskusja o własności w historii myśli ekonomicznej
1.1.1. Kategoria praw własności w ekonomii
1.1.2. Własność a ustroje gospodarcze
1.2. Rola państwa w zakresie praw własności w gospodarce kapitalistycznej
1.2.1. Ochrona praw własności przez państwo
1.2.2. Prawa własności a wzrost gospodarczy
2. PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE W GOSPODARCE KAPITALISTYCZNEJ
2.1. Uzasadnienie i rozwój przedsiębiorstw państwowych w gospodarce kapitalistycznej
2.1.1. Interwencja państwa w gospodarkę poprzez przedsiębiorstwa państwowe
2.1.2. Uzasadnienie ekonomiczne
2.1.3. Uzasadnienie polityczne
2.1.4. Uzasadnienie społeczne
2.2. Definicje przedsiębiorstw państwowych
2.2.1. Właściciel
2.2.2. Forma prawna
2.2.3. Kontrola przedsiębiorstwa – narzędzia właścicielskie i pozawłaścicielskie
2.2.4. Cele
2.3. Zakres własności państwa w przedsiębiorstwach we współczesnej gospodarce
2.3.1. Mierniki własności państwowej w gospodarce
2.3.2. Skala własności państwowej w krajach europejskich po 2000 roku
3. UWARUNKOWANIA EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH
3.1. Interesariusze w przedsiębiorstwie państwowym i ich cele
3.2. Charakterystyka efektywności przedsiębiorstw państwowych
3.3. Relacje między interesariuszami w przedsiębiorstwie państwowym
4. GŁÓWNE KONFLIKTY INTERESÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE PAŃSTWOWYM
4.1. Państwo jako regulator i właściciel przedsiębiorstwa
4.2. Dyskryminacja mniejszościowych właścicieli przez dominującego właściciela państwowego
4.3. Zawłaszczenie przedsiębiorstw państwowych przez polityków
4.4. Państwo jako inwestor zagraniczny

Autorka podejmuje ważne zagadnienie roli państwa jako właściciela przedsiębiorstw w gospodarce kapitalistycznej z uwzględnieniem uwarunkowań politycznych, gospodarczych i historycznych. Przedstawia wielopłaszczyznową analizę funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych, ich efektywność, znaczenie dla wzrostu gospodarczego oraz konfliktów interesów w nich występujących, w których stroną jest zawsze państwo. Kwestię państwa jako właściciela przedsiębiorstw w gospodarce prezentuje z kilku perspektyw teoretycznych: historii gospodarczej, teorii praw własności, teorii wyboru publicznego, teorii interesariuszy, współczesnych teorii przedsiębiorstwa. Autorka przywołuje wyniki licznych badań empirycznych, w tym przeprowadzonych wraz z innymi badaczami. Ta wielowymiarowość ujęcia problemu państwa jako właściciela przedsiębiorstw stanowi novum w literaturze.